Ole Olesen - Navn og Logo

 

ProjektTræning

 

Baggrund

Langt den vigtigste uddannelse jeg har, er det jeg gennem årene har lært af – og sammen med – andre mennesker i praksis. Q.B.E.

  • Uddannet indenfor militæret, radiotelegrafist, signalopklaring, satellitsporing, radiotekniker.
  • Videreuddannet indenfor elektronikbranchen. Elektroniktekniker, videregående engelsk uddannelse i Electronic Engineering, merkonom i markedsføring og eksport.

 

Erfaringer

Jeg har et helt livs erfaringer, hovedsageligt med at gennemføre alle mulige slags projekter - heraf mere end 30 års erfaring med at vejlede og træne andre mennesker i at gennemføre alle mulige slags projekter og forretningsprocesser i praksis gennem mesterlære-konceptet Ole Olesen ProjektTræning.

 

  • Den helt centrale kerne i et effektivt lederskab er at forstå og efterleve:
    Hvornår og hvordan gode mennesker fungerer bedst i forbindelse med deres arbejde.
  • Derfor er de afsnit, der handler om den Grundlæggende Arbejdsform, langt det vigtigste i ProjektTræningen.
    Alt i ProjektTræningen tager udgangspunkt i denne centrale forståelse.

 

Denne grundlæggende forståelse kan forklares på flere forskellige måder - hvor den ene ikke er mere rigtig end en anden. Heller ikke min.

Men erfaringen med træning af små 4000 mennesker fortæller, at alt i ProjektTræningen hænger sammen fra den ene ende til den anden - og at det virker hver gang det bliver gjort i praksis.

 

Bøger og hæfter om ProjektTræning

Gennem hele ProjektTræningens historie har jeg altid fremstillet mine egne materialer, så de passer til den helhed , de skal bruges i – i praksis.
Helheden og sammenhængen er vigtigere i ProjektTræningen end avancerede brudstykker og snævre detaljer.

Der er meget få deltagere, der har fået "hele pakken" i ét træningsforløb.
Der er en del mennesker, der bruger dele af helheden.
Jeg gengiver tre publikationer her, for at eventuelt interesserede kan se, hvilken helhed brudstykkerne kommer fra.

Den dygtige leder eller projektleder ved rent instinktivt alt det, der står i materialerne, i en helhed, lige når han står i situationen.
Der er strengt taget ikke noget nyt. Mennesker har stort set fået de samme indsigter gennem praksis, lige siden der har eksisteret tænkende væsner. Vi udtrykker os bare lidt forskelligt.

Den største nyhed er, at vi gør noget mere af det, vi allerede ved.

Indsigterne er ikke et liniært system i praksis, men fremstillingen her er samlet systematisk.

Gennem årene har jeg udgivet 11 publikationer, her er seks eksempler:

 

Den Kompetente Praktiker
- Det personlige udbytte af Ole Olesen ProjektTræning.

Folder 2010 DK

Jeg har – i december 2010 – udgivet en folder, som giver et overblik over, hvad ProjektTræningen er, og hvad det peronlige udbytte af træningen typisk er.

Klik på figuren for at læse hæftet.

 

 

 

 

The Competent Practitioneer
- The personal outcome of Ole Olesen ProjektTræning.

Folder 2010 DK

In  December 2010 I published a leaflet giving an overview of the ProjectTraining and the typical personal outcome of the training.

Click the figure to read the booklet.

 

 

 

 

ProjektTræning
- Projekter og Lederskab i praksis.

Jeg har – i 2006 – udgivet en bog, der fortæller flere detaljer om indholdet i ProjektTræningen, end nogen deltager nogensinde har fået samlet.
Denne bog indeholder både deltager- og trænermaterialer.

Klik på figuren for at læse bogen.

 

 

 

Projekter & Lederskab
- hvordan mennesker og ledelsessystemer – sammen – skaber effektiv udvikling, værdier og resultater i praksis.

Jeg har – i juni 2009 – udgivet en bog, der fortæller flere detaljer om indholdet i ProjektTræningen, end nogen deltager nogensinde har fået samlet.

Klik på figuren for at læse bogen.

 

 

 

 

Illustrations in English
P
rojects & Leadership – how people and management systems – together – creates effective development, values and outcomes in practice.

Bog 2009

The illustrations in the book above translated to English – issued september 2010.

Click the figure to read the booklet.

 

 

 

 

 

Den samstemte, velfungerende virksomhed
- Det samarbejdsmæssige udbytte af Ole Olesen ProjektTræning.

Folder 2010 DK

Jeg har – i februar 2011 – udgivet en folder, der giver et overblik over, hvad de generelle resultater af ProjektTræningen typisk er.
Indeholder skemaer til analyse af behov for – og valg af – træningsområder i virksomheden.

Klik på figuren for at læse hæftet.

 

 

 

 

Retur til top